blomst

Velkommen

Konservativ.com vil vise hva du som konservativ kan gjøre for å skape trygghet både for deg selv og andre.

Vi vil utvikle et begrepsapparat som klargjør skillelinjer og berøringspunkter mellom ulike ideologier. Vi vil vise hvor de ulike partier befinner seg i det politiske landskap utfra hva de gjør i praksis.

Overgangsordning for kroater

av Bjørn Christian Borch

Kroatia blir ventelig medlem av EU 1. juli 2013. Da blir landet også med i EØS, og Norge må ta stilling til om det skal innføres en overgangsordning for kroatiske arbeidstakeres adgang til det norske arbeidsmarkedet. Les mer

EU skaper ufred

av Bjørn Christian Borch

Gjennom å gi fredsprisen 2012 til EU prøver den norske Nobelkomiteen å skape inntrykk av at EU er et fredsprosjekt. Men faktum er at dagens EU i hovedsak skaper ufred. Les mer

Høyres nye arbeidslivspolitikk

av Bjørn Christian Borch

Arbeiderpartiet (Ap) og Høyre har lenge vært enige om å la EU styre norsk arbeidsliv gjennom EØS-avtalen. Men de har vært uenige om hvilke kompensatoriske tiltak som bør settes i verk for å redusere skadevirkningene av det markedsliberalistiske EØS-regimet. Nå ser det ut til at denne uenigheten kan bli sterkt redusert. Les mer

Omskjæring av gutter

av Bjørn Christian Borch

Rituell kjønnslemlestelse av gutter er et irreversibelt og risikabelt inngrep som krenker forsvarsløse barns kroppslige integritet. Denne praksis er derfor ikke konservativ, men reaksjonær. Et forbud mot omskjæring kan også begrunnes religiøst ved å vise til at menneskekroppen er Guds skaperverk. Den bør følgelig ikke krenkes. Les mer

Les boken 'Conservatism'

av Bjørn Christian Borch

Alle som er interesserte i ideologi bør lese boken 'Conservatism' av briten Kieron O'Hara. På en innsiktsfull og morsom måte legger han frem sin egen definisjon av konservatismen og avliver en del myter om denne ideologien. Han viser også hvorfor konservatismen er relevant i forhold til vår tids store utfordringer. Les mer

Konservative til venstre?

av Bjørn Christian Borch

I Klassekampen 30. august påpeker Troels Heeger det velkjente faktum at mange 'borgerlige intellektuelle' har lukket øynene for kapitalismens verste sider. Det har etter min mening sin naturlige forklaring i at de er ekte liberalister som faktisk ønsker at markedet skal styre samfunnsutviklingen. Det som kan skape forvirring, er at noen av liberalistene feilaktig kaller seg konservative. Les mer

Schengen og illegal innvandring

av Bjørn Christian Borch

I en artikkel i Klassekampen 14. januar om norsk asylpolitikk hevder Ingar Holst at Norge ikke lenger har kontroll over sine egne grenser på grunn av EØS. Faktum er at den manglende grensekontrollen skyldes Schengen-avtalen og ikke EØS. Les mer

Velkommen konservativ.no

av Bjørn Christian Borch

Sentralstyremedlem i Høyre og redaktør av tidsskriftet Minerva, Torbjørn Røe Isaksen, har skaffet seg en internettside med adresse konservativ.no. Som redaktør i nettavisen konservativ.com ønsker jeg ham hjertelig velkommen med sitt nye forum for diskusjon om konservatismen. Les mer

Høyre sikret flertall for eiendomsskatt

av Bjørn Christian Borch

Under bystyrebehandlingen den 12. desember 2007 av budsjettet for Lillesand kommune sikret 8 av 13 Høyre-representanter flertall for innføring av eiendomsskatt. Det skjedde til tross for at Lillesand Høyre hadde programfestet å gå imot denne skatten. Les mer

Ny bevegelse i spørsmålet om arveavgift

av Bjørn Christian Borch

Reglene for ilegging av arveavgift har lenge vært uendret. Men under Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008 kom Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) med endringsforslag som viser at det er ny bevegelse i spørsmålet om arveavgift. Les mer

Høyre og eiendomsskatten

av Bjørn Christian Borch

Stortinget drøftet den 12. juni 2007 et forslag fra Fremskrittspartiet (FrP) om å avvikle den kommunale eiendomsskatten. Høyres representanter gikk høyt ut på banen og erklærte at deres parti er prinsipielt imot eiendomsskatt. Men samtidig var de ikke villige til å stemme for FrPs forslag. Dermed kom Høyre på defensiven i en sak med stor politisk symbolverdi. Les mer