Anbefalt litteratur

Bøker

Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre

Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse

Forfatter: Sigurd N. Skirbekk

Forlag: Tano Aschehoug, 1999.

Boken inneholder en kultursosiologisk studie av samtidige ideologier, myter og trosformer. Ideologienes funksjonalitet vurderes i forhold til målestokker som har med langsiktig overlevelse å gjøre.

I boken tar Skirbekk spesielt opp den nyliberale kulturens manglende evne til å veilede oss i håndteringen de viktigste utfordringene vi står overfor i vår tid. Han skriver bl. a.: "Det kan argumenteres for at et samfunn i lengden ikke vil tåle en individuell frihetsdyrking som sprenger forutsetningene for forpliktende sosiale fellesskap og kulturregulerte meningsrammer, at et samfunn med svak moral og familieform ikke vil kunne reprodusere seg og at et samfunn som forbruker og forsøpler mer enn naturen kan tåle, ikke har livets rett."

Boken er også utkommet i en forkortet og fornyet versjon på engelsk:

Dysfunctional Culture. The Inadequacy of Cultural Liberalism as a Guide to Major Challenges of the 21st Century.

Forlag: University Press of America, 2005.